Händelser

Välkomna! 2016-01-21

Vi välkomnar Andrine Johansson och Peter Selberg. Andrine läser arkitektur på Chalmers och tar ett halvårs uppehåll innan hon gör …

Läs mer

Våra tankar om

Enkelt Avhjälpta Hinder 2011-11-02

Drygt en miljon medborgare i Sverige har en funktionsnedsättning. Därför har det lagts och läggs stora insatser på att åtgärda …

Läs mer
CF044642