Händelser

Framgångsrik återcertifiering! 2014-04-09

Vårt Kvalitetsledningssystem har återigen granskats och gett oss ett nytt ISO-certifikat. 0 avvikelser, 0 anmärkningar.

Läs mer

Våra tankar om

Enkelt Avhjälpta Hinder 2011-11-02

Drygt en miljon medborgare i Sverige har en funktionsnedsättning. Därför har det lagts och läggs stora insatser på att åtgärda …

Läs mer
CF044642